Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phải là nhiệm vụ thường xuyên

  (VOH) - Chiều ngày 29/12, Chính phủ tiếp tục họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế- xã hội năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

  Tại phiên thảo luận buổi chiều, các Bộ trưởng và lãnh đạo các địa phương đều đồng tình và nhìn nhận những kết quả đạt được trong năm 2014 sẽ tạo được tiền đề, điều kiện thuận lợi cho triển vọng của năm 2015 đạt và vượt kế hoạch cao hơn so năm 2014.

  Năm 2014, trong lĩnh vực công nghiệp - thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế đạt nhiều kết quả khả quan. Mặc dù điều kiện về thị trường còn nhiều khó khăn tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục mở rộng thị trường, thị trường trong nước phát triển, chỉ số hàng tồn kho ở mức 10%. Điểm đáng chú ý, ở lĩnh vực xuất khẩu, đây là năm đầu tiên kim ngạch xuất khẩu đạt và vượt ngưỡng 150 tỷ USD, tăng hơn 3 lần so với thời điểm năm 2007- khi chúng ta trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO). Đây là tốc độ rất ít quốc gia đạt được.

  Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, cho biết: "Do chúng ta vừa đẩy mạnh xuất khẩu, vừa làm tốt công tác kiểm soát nhập khẩu, quản lý nhà nước hợp lý cho nên đây là năm thứ 3 liên tiếp chúng ta xuất siêu. Năm 2014 xuất siêu khoảng 2 tỷ USD. Đây là thành tựu chung của cả nước dưới sự chỉ đạo sát của Chính phủ. Đây là điểm nổi bật trong phát triển công nghiệp và thương mại".

  Năm 2014 cũng là năm chúng ta đạt được nhiều kết quả khả quan trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế, đây là năm cơ bản kết thúc đàm phán các hiệp định thương mại tự do với các đối tác lớn như EU, với Hàn Quốc, với liên minh thuế quan và đang trong giai đoạn kết thúc đàm phán hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. 

  Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

  Bước vào năm 2015, nhiều hiệp định thương mại tự do sẽ triển khai và cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ được thành lập, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Tuy nhiên, trước mắt Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, nhận định: "Năm 2015 có một dấu mốc rất quan trọng, đó là ASEAN trở thành cộng đồng vào ngày 31/12/2015. Cho đến nay, tất cả các nước trong ASEAN đều đạt được những kết quả quan trọng trong việc triển khai các chương trình hành động. Việt Nam chưa phải là nước đạt mức cao nhất trong ASEAN. Về kinh tế, chúng ta mới đạt 84,5% trong các chương trình hành động. Từ nay đến cuối năm còn khoảng 15%, đây là những khó khăn nhấtNhất là trong lĩnh vực cải cách hành chính về thương mại, dịch vụ, đầu tư nhằm thực hiện cơ chế tự do khi ASEAN trở thành thị trường".

  Năm 2015, Chính phủ cũng đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu :: thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và của nền kinh tế. Tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam và tăng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; bảo đảm nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn an toàn theo quy định.

  Để đạt được mục tiêu đặt ra cho năm 2015 tăng trưởng 6,2% chúng ta phải cố gắng rất nhiều, với sự thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp. Các Bộ, ngành, địa phương bám sát nghị quyết của Trung ương, Chính phủ để triển khai một cách phù hợp, trên cơ sở đó quyết liệt triển khai thực hiện, giải quyết kịp thời những vướng mắc. Các Bộ ngành, địa phương tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cải cách hành chính, môi trường kinh doanh nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận phiên họp - Ảnh VGP/Nhật Bắc.

  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhấn mạnh: "Đề nghị các đồng chí hết sức chú ý tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế, thực hiện 3 đột phá chiến lược. Trong thực tiễn, cơ chế chính sách như nhau nhưng địa phương nào quan tâm vấn đề này, sẽ giải quyết được nhiều việc. Tôi đề nghị, địa phương nào cũng coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Phục vụ nhân dân phục vụ doanh nghiệp bằng hành động cụ thể. Năm 2015 chúng ta đặc biệt quan tâm việc này".

  Thủ tướng cũng lưu ý về công tác thông tin truyền thông, trên cơ sở là chủ động cung cấp thông tin, hạn chế thông tin không chính xác, không có lợi trên cơ sở đó chúng ta chung sức chung lòng cùng hoàn thành kết quả đã đề ra.

  Hà An