Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thị trường chứng khoán 6 tháng đầu năm khởi sắc

    (VOH) - Tình hình chứng khoán 6 tháng đầu năm đã có những dấu hiệu khởi sắc nhưng chưa rõ ràng. Chỉ số VN-Index cuối tháng 6 đạt 498,88 điểm, tăng 85,15 điểm so với cuối năm trước (cuối năm 2012 là 413,73 điểm). Tổng khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh là trên 6,5 tỷ chứng khoán, tương ứng với giá trị hơn 106.000 tỷ đồng.

    Tính đến cuối tháng 6/2013, có gần 100 công ty chứng khoán là thành viên của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, với hơn 300 cổ phiếu, gần 40 trái phiếu và 5 chứng chỉ quỹ niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Giá trị niêm yết đạt trên 273.000 tỷ đồng./.


    Huệ Như