Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thông tư 51 sửa đổi, bổ sung tháo gỡ khó khăn cho nguyên liệu thủy sản nhập khẩu tạm nhập tái xuất

    (VOH) - Chiều 8-9, ông Lương Lê Phương, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn gặp gỡ báo chí Tp HCM để thông tin về Thông tư 51 vừa được ban hành về việc sửa đổi, bổ sung nhằm tháo gỡ khó khăn cho nguyên liệu thủy sản nhập khẩu tạm nhập tái xuất.

    Theo đó, đối với những lô hàng nguyên liệu thủy sản tạm nhập tái xuất về để gia công chế biến xuất khẩu không bắt buộc thực hiện các quy định tại khỏan 1, Điều 5, Thông tư 25 về kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và điều chỉnh Thông tư 06, chủ hàng phải đăng ký kiểm dịch nhập khẩu với cơ quan thú y vùng nơi làm thủ tục nhập khẩu, trong thời hạn 4 ngày làm việc thay vì trứơc đây phải đăng ký tại 2 cơ quan là Cục quản lý chất lựơng nông lâm thủy sản và Cục thú y. Riêng đối với những lô hàng thủy sản, sản phẩm động vật nhập khẩu về tiêu thụ nội địa vẫn áp dụng theo đúng hướng dẫn về an toàn vệ sinh thực phẩm và kiểm dịch thú y của 2 Thông tư 06 và Thông tư 25.    Nguyễn Thắng