Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TiênPhongBank thực hiện sớm nhất việc thu ngân sách nhà nước

  Bắt đầu từ hôm nay, các doanh nghiệp và cá nhân có thể đến các điểm giao dịch của Ngân hàng Tiên Phong (TiênPhongBank) trên toàn quốc để nộp thuế, lệ phí, phí cũng như các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước.

  HTML clipboard


  Đây là mô hình ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước qua ngân hàng dưới sự phối hợp của Kho bạc Nhà nước và Tổng cục Thuế. Tính đến thời điểm này, TiênPhongBank là một trong số ít các ngân hàng thương mại cổ phần thực hiện sớm nhất việc thu ngân sách nhà nước.

  BT

  .