Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tính đến tháng 10/2012, TPHCM thu thuế đạt 79,16% dự toán

    (VOH) - Sáng nay (01/11), Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND TP.HCM do ông Phạm Văn Đông, trưởng Ban dẫn đầu đã có buổi làm việc tại Cục thuế TP.HCM về tình hình thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm và tình hình thực hiện miễn, giảm, gia hạn nộp thuế theo Nghị quyết số 13 của Chính phủ.

    Theo báo cáo của Cục thuế TP.HCM, tính đến tháng 10 năm 2012 tỷ lệ thu trên toàn thành phố đạt 79,16% dự toán, phấn đấu đến cuối năm chỉ có thể đạt 90% dự toán đưa ra là 148.300 tỷ đồng. Lý giải điều này, ông Nguyễn Đình Tấn, Cục Trưởng Cục thuế TP.HCM cho biết do những khó khăn chung của nền kinh tế nên ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu ngân sách nhà nước, bên cạnh đó, nợ thuế từ những doanh nghiệp bất động sản là khá lớn nhưng hiện nay thị trường bất động sản trầm lắng, nên việc thu thuế cũng gặp khó khăn. Các thành viên Ban Kinh tế- Ngân sách đã phát biểu bày tỏ chia sẻ với Cục thuế trong công tác thu thuế trong năm 2012, năm mà doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các ý kiến cũng đề nghị Cục thuế cần tiếp tục gấp rút thu các khoản nợ đọng, tăng cường thanh kiểm, tra các đơn vị nợ kéo dài, ngoài ra, cần tăng cường cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm phiền hà cho doanh nghiệp và người dân.

    Mai Thảo