Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn định hướng phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm đến 2015.

    (VOH) - Chiều qua (14-10), ông Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch UBND Tp HCM và các sở ngành có cuộc họp với Tổng công ty Nông nghiệp Sàigòn về định hướng phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm từ 2010 đến 2015.

    Phát biểu trong cuộc họp, ông Nguyễn Trung Tín chỉ đạo Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn phải có kế họach triển khai các dự án đầu tư, phù hợp với 17 dự án chương trình phát triển nông nghiệp của Thành ủy, UBND Tp HCM, với sự hỗ trợ của các sở ngành để trở thành một doanh nghiệp nhà nước có vai trò chủ đạo về nông nghiệp của Tp.


    Nguyễn Thắng