Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TPHCM phấn đấu đến năm 2015 giá trị giao dịch có hàm lượng chất xám đạt từ 35 - 55% giá trị của doanh nghiệp

  (VOH) - Ngày 28/2, Sở Khoa học & công nghệ đã tổ chức hội nghị đánh giá và triển khai việc thực hiện chương trình 68 về hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 - 2015.

  Tại hội nghị, đại điện Cục sở hữu trí tuệ đã trình bày tóm tắt nội dung chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 – 2015. Theo đó, trong giai đoạn tới, chương trình sẽ giữ nguyên các mục tiêu của giai đoạn 2005 – 2010 như: tiếp tục nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam.

  Đáng chú ý, giai đoạn 2011 – 2015 sẽ tiếp tục bổ sung một số mục tiêu mới như: đáp ứng 70% yêu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ, trường ĐH, tổ chức nghiên cứu và địa phương về nâng cao nhận thức và hỗ trợ tạo lập, phát triển tài sản trí tuệ; đáp ứng 50% yêu cầu về hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ của các DN có sản phẩm chiến lược, đặc thù, có tiền năng xuất khẩu.

  Giai đoạn 2012 – 2013, Sở sẽ phối hợp với Cục sở hữu trí tuệ tiến hành xây dựng chương trình chuẩn đoán tình trạng SHTT ở các DN trên địa bàn, việc sử dụng SHTT để xây dựng một chiến lược phát triển sản phẩm, dịch vụ cạnh tranh. TP.HCM cũng phấn đấu, đến năm 2015, giá trị giao dịch có hàm lượng chất xám đạt từ 35 – 55% giá trị của DN.

  Hữu Nghị