Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Trao quyền cho phụ nữ là chìa khóa cho phát triển bền vững

  (VOH) - Trao quyền cho phụ nữ là chìa khóa cho phát triển bền vững. Đây là kết quả nghiên cứu được đại diện cơ quan phụ nữ Liên hợp quốc tại Việt Nam nêu ra tại hội thảo "Thực hiện luật bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ - Hướng đi bền vững cho doanh nghiệp" do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam tổ chức vào sáng nay 14/11.

  Việt Nam đã có 20 doanh nghiệp ủng hộ việc thiết lập sự lãnh đạo doanh nghiệp ở cấp cao về bình đẳng giới. Ảnh: dđdn

  Theo khảo sát của Tổng cục thống kê, tỷ lệ  nữ đứng đầu doanh nghiệp ở Việt Nam thấp hơn nhiều so với nam giới và thường được gắn chặt với vai trò truyền thống ở các ngành nghề như dịch vụ lưu trú, ăn uống, bán buôn bán lẻ...

  Bên cạnh đó, phụ nữ thường gặp khó khăn hơn so với nam trong phát triển quy mô doanh nghiệp mặc dù trên thực tế, tỷ lệ tăng trưởng ở doanh nghiệp do nữ lãnh đạo lại đạt kết quả cao hơn so với doanh nghiệp do nam đứng đầu. Tại một số doanh nghiệp, lao động nữ còn bị phân biệt đối xử khi buộc phải cam kết không sinh con trong 2 năm đầu làm việc hoặc ưu tiên tuyển dụng lao động nam để không phải trả lương cho lao động nữ nghỉ thai sản, nghỉ chăm sóc con ốm... Vì vậy, việc thay đổi cách nghĩ truyền thông và nâng cao nhận thức về trao quyền cho nữ tại doanh nghiệp sẽ là cơ sở để thực hiện bình đẳng giới.

  Ngoài ra, bình đẳng giới còn là nghĩa vụ pháp lý mà doanh nghiệp phải thực hiện thông qua việc ký kết thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho lao động nữ. Phải đảm bảo cho nam và nữ cùng bình đẳng về việc làm và thu nhập.

  Trên thế giới hiện đã có 590 công ty ở 40 quốc gia  và vùng lãnh thổ  ký cám kết về thực hiện các nguyên tắc trao quyền cho nữ.

  Riêng tại Việt Nam đã có 20 doanh nghiệp ủng hộ việc thiết lập sự lãnh đạo doanh nghiệp ở cấp cao về bình đẳng giới.

  Mỹ Trang