Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Triển khai chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp năm 2012

    (VOH) - Sáng 15-2, Liên đoàn lao động TP triển khai thực hiện chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp” năm 2012.

    Đây là chương trình bình chọn chủ doanh nghiệp tiêu biểu với các tiêu chí như chăm lo tốt đời sống công nhân, có thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản cao hơn luật định, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, ngân sách đầy đủ, hỗ trợ công nhân nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, tạo điều kiện cho ban chấp hành công đoàn cơ sở hoạt động, không để xảy ra tranh chấp lao động tập thể… nhằm tuyên dương, động viên và khuyến khích doanh nghiệp chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trên tinh thần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định. Bên cạnh đó là bình chọn công nhân lao động tiêu biểu năm 2012. Theo đó, ngoài tiêu chí phải làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp từ 2 năm trở lên thì công nhân lao động phải hoàn thành nhiệm vụ, đạt năng suất và chất lượng cao; đạt danh hiệu “Bàn tay vàng” ở hội thi cấp cơ sở, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được ứng dụng trong sản xuất, giá trị làm lợi từ 10 triệu đồng trở lên.

    Mỹ Trang