Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Trình văn bản về tiến độ di dời Đình Hanh Phú trước ngày 6/11

    (VOH) - Sáng 31/10, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP.HCM đã có buổi khảo sát về tiến độ thực hiện dự án di dời Đình Hanh Phú, Quận 12 thuộc dự án Bờ hữu sông Sài Gòn. Đình Hanh Phú từng là kho lương thực của Ban tiếp tế tỉnh Gia Định ở căn cứ An Phú Đông, được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố.

    Tháng 6/2009, Đình nằm trong dự án Bờ hữu ven sông Sài Gòn nên thành phố đã giao cho Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử (thuộc Sở văn hóa, thể thao và du lịch) phối hợp cùng Ủy ban nhân dân quận 12 lập dự án theo quy định để triển khai di dời, tôn tạo. Tuy nhiên, đến nay di tích này vẫn chưa được di dời nên khi thủy triều lên thường gây ngập úng, làm hư hỏng các hiện vật của Đình. Sau khi nghe kiến nghị giữa các bên, ông Phạm Văn Đông- trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP.HCM đã yêu cầu Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử trình văn bản về tiến độ thực hiện dự án di dời Đình Hanh Phú trước ngày 6/11/2012, đồng thời địa phương nên lập tổ theo dõi dự án và không nên thay đổi chủ đầu tư nữa để tránh kéo dài thêm tiến độ thực hiện.

    Quỳnh Anh