Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Trung tâm lao động nước ngoài khai trương Trang tin điện tử

  (VOH) - Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ LĐ-TBXH vừa khai trương Trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ: www.ttldnnvietnam.gov.vn.

   

  Theo ông Phan Văn Minh, Giám đốc TT Lao động Ngoài nước, thời gian qua, dù Trung tâm đã có nhiều nỗ lực trong việc cung cấp các thông tin chính thống cho người lao động như: hướng dẫn đăng ký kiểm tra tiếng Hàn, thông báo tuyển chọn tu nghiệp sinh, hướng dẫn làm thủ tục đăng ký dự tuyển, giải đáp các vấn đề vướng mắc qua hệ thống tổng đài điện thoại cũng như phối hợp thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng… nhưng việc cung cấp thông tin qua các phương thức này vẫn còn nhiều hạn chế. Thông tin đến với người lao động còn phụ thuộc vào các đơn vị, tổ chức trung gian.

  Do đó, thông qua website này, Trung tâm Lao động Ngoài nước sẽ cung cấp một cách chính thống, đầy đủ, kịp thời các thông tin cần thiết cho người lao động và các cơ quan liên quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động và các đơn vị trong quá trình làm các thủ tục, giúp người lao động phòng tránh các hành vi môi giới bất hợp pháp.

  Hoàng Lĩnh