Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Việt Nam phấn đấu giảm số giờ kê khai thuế xuống còn 171 giờ

  (VOH) - Ngày 20/8, Hội tư vấn Thuế Việt Nam phối hợp với Dự án quản trị Nhà nước nhằm tăng cường toàn diện của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức hội thảo triển khai thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ về cắt giảm thủ tục, thời gian, chi phí nộp thuế và bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp.

  Việt Nam phấn đấu giảm số giờ kê khai thuế xuống còn 171 giờ. Ảnh: chinhphu.vn

  Tại hội thảo, các đại biểu nghe triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết 19 của Chính phủ và các chỉ số đo lường thời gian nộp thuế của  Ngân hàng thế giới. Nghị quyết 19 là một gói cải cách sâu rộng nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam thông qua cắt giảm chí phí, thời gian và rủi ro kinh doanh ở doanh nghiệp. Một trong những mục tiêu của Nghị quyết 19 là Việt Nam phải đạt mức hiệu quả trung bình của các nhóm nước ASEAN-6 trong các chỉ số kinh doanh cơ bản. Trong đó, Nghị quyết 19 yêu cầu đến năm 2015 phải giảm số giờ kê khai, nộp thuế của Việt Nam bằng các nước ASEAN-6 là 171giờ. Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục phá sản của doanh nghiệp xuống tối đa còn 30 tháng. 

  Để đạt mục tiêu này, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính sửa đổi các văn bản pháp quy để đơn giản hóa các chính, sách thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để đến cuối năm nay Việt Nam có 95% doanh nghiệp kê khai thuế điện tử. Phát biểu tại hội thảo, bà Hoàng Thị Lan Anh, Phó trưởng Ban cải cách và hiện đại hóa, Tổng cục Thuế, cho rằng: "Cơ quan thuế phải thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý thuế, tăng cường kiểm soát nội bộ, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ thuế và cơ quan thuế để tránh đưa ra những quy định, những yêu cầu không đúng với quy định. Trên cơ sở những quan điểm đó, chúng tôi cũng đã rà soát từng văn bản theo yêu cầu, đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì cũng sẽ đơn giản hóa chỉ để khai quyết toán một năm một lần thôi còn tạm nộp trong năm".

  Hà An