Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Xuất khẩu hồ tiêu khả quan

    (VOH) - Hiệp hội Hồ tiêu VN cho biết, xuất khẩu tiêu cả nước tháng 10 ước đạt 8 ngàn tấn, với kim ngạch 28 triệu USD, đưa khối lượng tiêu xuất khẩu 10 tháng năm nay lên 106 ngàn tấn với kim ngạch 359 triệu USD.

    Tuy so với cùng kỳ khối lượng hồ tiêu xuất khẩu giảm hơn 10% về lượng nhưng giá trị lại tăng tới gần 22%. Hiện giá xuất khẩu tiêu trung bình đang ở mức 3389 USD/tấn, tăng khoảng 38% so với cùng kỳ.


    Trường Duy