Đơn vị bầu cử số 10 - Huyện: Củ Chi, Hóc Môn: PHAN VĂN XỰNG

Ông Phan Văn Xựng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 10, huyện: Củ Chi, Hóc Môn.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ông PHAN VĂN XỰNG  - Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự Thành phố, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng  - Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cao cấp Chỉ huy - Tham mưu cấp Chiến dịch - Chiến lược

Ông PHAN VĂN XỰNG

- Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự Thành phố, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng

- Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cao cấp Chỉ huy - Tham mưu cấp Chiến dịch - Chiến lược

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021

Đơn vị bầu cử số: 10 - Huyện: Củ Chi, Hóc Môn

Ông Phan Văn Xựng, sinh ngày 07 tháng 3 năm 1967.

Quê quán: Xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện cư trú tại: Số 11/35 Nguyễn Đức Thuận, tổ dân phố 109, khu phố 9, Phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác của Ông như sau:

- Từ tháng 3 năm 1983 đến tháng 02 năm 1986: Công tác tại Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 3 năm 1986 đến tháng 8 năm 2003: Cán bộ trung đội, cán bộ đại đội, trợ lý cơ quan các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 21 tháng 7 năm 1988.

- Từ tháng 9 năm 2003 đến tháng 12 năm 2009: Trợ lý Tuyên huấn, Trợ lý Cán bộ/Cục Chính trị Quân khu 7.

- Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 9 năm 2011: Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự quận Tân Phú, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 02 năm 2017: Phó Chính ủy, Chính ủy Sư đoàn 5/Quân khu 7.

- Từ tháng 3 năm 2017 đến nay: Phó Chính ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông đã được tặng thưởng: Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương quân kỳ quyết thắng (năm 2013).

Ông Phan Văn Xựng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 10, huyện: Củ Chi, Hóc Môn.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHÓA XV PHAN VĂN XỰNG

Hiện nay tôi là Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự Thành phố, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi luôn nỗ lực thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng với tập thể cấp ủy, chỉ huy đơn vị chủ động tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng lực lượng vũ trang Thành phố vững mạnh, nắm chắc tình hình, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tích cực tham gia công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, nhất là trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua, góp phần để Thành phố ổn định, phát triển, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tin tưởng.

Tôi vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành chương trình hành động với các nội dung chính sau:

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân. Rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt, nắm chắc và thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Gắn bó mật thiết với Nhân dân, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, tiếp thu và phản ánh kịp thời những kiến nghị của cử tri tới Quốc hội, các cơ quan chức năng theo dõi, giám sát việc giải quyết.

2. Từ thực tiễn năng động, sáng tạo của Thành phố, với vai trò là Thành ủy viên, cán bộ cao cấp của Quân đội, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố, tôi có nhiều thông tin, am hiểu tình hình, thuận lợi trong tham gia ý kiến để Quốc hội có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

3. Bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình cơ sở, đề cao trách nhiệm, trí tuệ cá nhân, tích cực tham gia vào các chương trình, nội dung hoạt động của Quốc hội, nhất là những vấn đề hệ trọng của đất nước và cơ chế, chính sách có liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh; công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng; bảo đảm an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; giải quyết những bức xúc của Nhân dân; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh...

4. Cùng với tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang Thành phố vững mạnh toàn diện; bảo đảm đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh, các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, gắn kết thân thiện với đồng bào dân tộc, tôn giáo; chủ động phối hợp ngăn chặn tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn để Thành phố phát triển.

Tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của đồng bào cử tri./.

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ 2021 - 2026                     

Tin liên quan