028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Ứng cử viên Đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 15 - Quận Bình Tân: Phan Kiều Thanh Hương

(VOH) - Bà PHAN KIỀU THANH HƯƠNG được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số: 15, Quận Bình Tân.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Đơn vị bầu cử số 15 - Quận Bình Tân: PHAN KIỀU THANH HƯƠNG 1

Bà PHAN KIỀU THANH HƯƠNG

- Ủy viên Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

- Thạc sĩ Hành chính công; Cử nhân Sinh học; Cử nhân Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cử nhân Xã hội học

Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021

Đơn vị bầu cử số: 15 Quận Bình Tân

PHAN KIỀU THANH HƯƠNG, sinh ngày 01 tháng 7 năm 1981.

Quê quán: phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện cư trú tại: 110 Tùng Thiện Vương, Tổ dân phố 24, Khu phố 2, Phường 11, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác của Bà như sau:

- Từ tháng 9 năm 2000 đến tháng 7 năm 2008: Phó Bí thư Đoàn Phường 11 Quận 8; Ủy viên Ban Thường vụ Quận Đoàn Quận 8 - Đảng ủy viên - Bí thư Đoàn Phường 11 Quận 8 - Đại biểu Hội đồng nhân dân Phường 11 Quận 8 nhiệm kỳ 2004 - 2009; kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 25 tháng 8 năm 2003.

- Từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 02 năm 2009: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường 11, Quận 8.

- Từ tháng 3 năm 2009 đến tháng 8 năm 2009: Quận ủy viên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Quận 8.

- Từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 7 năm 2011: Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh - Quận ủy viên - Bí thư Quận Đoàn Quận 8.

- Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 7 năm 2014: Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy Phường 2, Quận 8. - Từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 01 năm 2015: Quận ủy viên - Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8.

- Từ tháng 02 năm 2015 đến tháng 02 năm 2019: Quận ủy viên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 - Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 8 nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020: Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8.

- Từ tháng 6 năm 2020 đến nay: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh - Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 8 nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bà đã được tặng thưởng:

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2010, 2016).

Bà PHAN KIỀU THANH HƯƠNG được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số: 15, Quận: Bình Tân.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ PHAN KIỀU THANH HƯƠNG

Với quá trình công tác hơn 20 năm và đã trải qua các nhiệm vụ từ công tác Đoàn thể, công tác Đảng đến công tác quản lý Nhà nước và từng là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp phường, cấp quận nên bản thân luôn xác định từ thực tế để xây dựng phương thức làm việc “Nắm bắt tình hình - Hình thành phương pháp - Quyết tâm thực hiện - Đánh giá kịp thời - Đúc kết kinh nghiệm - Xây dựng giải pháp tiếp theo”. Do đó, tác phong làm việc là luôn giải quyết công việc bằng hết tâm huyết, nghĩ kỹ và làm ngay bằng hành động thực tế, bằng sự trung thực, nói đi đôi với làm để tạo dựng uy tín cho bản thân và luôn phấn đấu để đạt kết quả tốt nhất cho công việc.

Bản thân rất vinh dự khi lần nữa được giới thiệu là đại biểu Hội đồng nhân dân và càng trách nhiệm hơn khi ứng cử cấp Thành phố. Điều này tạo lập cho bản thân thêm động lực và tinh thần trách nhiệm với vai trò là người cán bộ Mặt trận Tổ Quốc ở cấp Thành phố thì phương thức thực hiện công việc càng phải hướng đến cuộc sống thực tế của Nhân dân và sự phát triển của Thành phố bằng cách nghĩ sâu, làm rõ và thực hiện kịp thời. Với tinh thần này thì bản thân quan tâm đến các vấn đề sau để nỗ lực thực hiện, góp phần đóng góp chất lượng sống cho Nhân dân và sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là:

Một là, vấn đề an sinh xã hội là nội dung tiên quyết góp phần thành công cho sự phát triển bền vững của Thành phố, vì vậy cần phải thúc đẩy phúc lợi của người dân thông qua các biện pháp hỗ trợ đảm bảo quyền tiếp cận các nguồn lực về tinh thần và vật chất, chú trọng chăm lo đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, người yếu thế (trẻ em, người già, người khuyết tật và người thất nghiệp...).

Hai là, xây dựng Gia đình hạnh phúc là nền tảng cho các nguồn lực phát triển xã hội và là nội dung kế thừa những giá trị tốt đẹp nhất của gia đình Việt Nam do vậy cần đề xuất giải pháp, chính sách xây dựng tổ ấm gia đình, chú trọng lĩnh vực hôn nhân và gia đình, trong đó kết hợp chặt chẽ giữa môi trường "Gia đình - nhà trường - xã hội".

Ba là, phát huy lĩnh vực Giáo dục - đào tạo qua đó thực hiện phát triển nguồn nhân lực, chú trọng giáo dục đạo đức gắn liền với trình độ tri thức.

Bốn là, nâng cao chất lượng môi trường sống để sự phát triển của Thành phố được nhanh và bền vững, quan tâm giữ gìn nguồn tài nguyên thiên nhiên, hoạt động sản xuất và sinh hoạt đời sống gắn với bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn để tạo lập không gian sống sạch - xanh - thân thiện, hành động vì môi trường trở thành nếp sống văn hóa của người dân Thành phố.

Năm là, là giới nữ nên bản thân luôn quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em; về sự phát triển và bình đẳng giới trong tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội như: giáo dục, y tế, văn hóa, hôn nhân, gia đình, việc làm, các chính sách phúc lợi…

Tôi mong nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của đồng bào cử tri, để có điều kiện đóng góp cùng Hội đồng nhân dân Thành phố xây dựng các chính sách sát hợp với tình hình Nhân dân và sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ 2021 – 2026