Đơn vị bầu cử số 26 - Huyện Bình Chánh: Trần Ngọc Dung

(VOH) - Ông TRẦN NGỌC DUNG được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 26 - Huyện Bình Chánh.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Đơn vị bầu cử số 26 - Huyện Bình Chánh: TRẦN NGỌC DUNG 1

Ông TRẦN NGỌC DUNG

- Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lộc A

- Cử nhân Hành chính, Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cao cấp chính trị

Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021

Đơn vị bầu cử số: 26 Huyện Bình Chánh

Ông TRẦN NGỌC DUNG, sinh ngày 21 tháng 02 năm 1982.

Quê quán: xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện cư trú tại: B12/240 ấp 2 xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác của Ông như sau:

- Từ ngày 15 tháng 01 năm 2004 đến ngày 18 tháng 3 năm 2009: Ủy viên Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt; Công chức Văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam ngày 09 tháng 4 năm 2005.

- Từ ngày 18 tháng 3 năm 2009 đến ngày 27 tháng 6 năm 2014: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ ngày 27 tháng 6 năm 2014 đến ngày 07 tháng 9 năm 2016: Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Chánh; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ ngày 07 tháng 9 năm 2016 đến ngày 05 tháng 12 năm 2019: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. - Từ ngày 05 tháng 12 năm 2019 đến nay: Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lộc A; Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông đã được tặng thưởng:

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 và nhiều giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

Ông TRẦN NGỌC DUNG được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026; đơn vị bầu cử số: 26, huyện Bình Chánh.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ TRẦN NGỌC DUNG

Họ và tên: TRẦN NGỌC DUNG, Chức vụ hiện nay: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo tôi để trở thành người đại biểu của Nhân dân thì người đại biểu đó phải gần dân, hiểu dân và biết lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố. Nếu được Nhân dân tin tưởng, tín nhiệm lựa chọn tôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, tôi sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu và tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của người Đại biểu Hội đồng nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân; liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi ứng cử và nơi cư trú. Tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân; tích cực đóng góp xây dựng các chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển của Thành phố. Ghi nhận đầy đủ, chính xác và kịp thời chuyển những ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh qua các buổi tiếp xúc cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

2. Từ thực tiễn công tác tại cơ sở, tôi có nhiều thông tin, am hiểu tình hình, nắm bắt được những khó khăn, bức xúc ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân nên thuận lợi trong tham gia ý kiến để Hội đồng nhân dân Thành phố có những quyết sách đúng đắn, những cơ chế kịp thời, sát với thực tiễn, hợp lòng dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

3. Sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố, tôi thông tin kịp thời, đầy đủ nội dung kỳ họp để cử tri nắm, theo dõi và cùng giám sát. Khi nhận kết quả trả lời giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri từ các cơ quan có thẩm quyền, tôi sẽ thông báo đến cử tri được biết và đồng hành, theo dõi, giám sát kết quả thực hiện theo nội dung trả lời đó. Đồng thời, sẽ chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri liên quan tới chức trách, nhiệm vụ tôi được phân công phụ trách.

4. Tôi tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét có ý kiến đối với Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc đề xuất Quốc hội, Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh những quy định chưa phù hợp với thực tế.

Đề xuất đầu tư xây dựng trường học, đường giao thông, hệ thống thoát nước, các thiết chế văn hóa, chăm lo diện chính sách, người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, quan tâm giới thiệu học nghề và giải quyết việc làm, nhất là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương; đảm bảo các em trong độ tuổi đi học đều được đến trường; đặc biệt quan tâm là những vấn đề gây nhiều khó khăn, bức xúc tồn tại hiện nay như: quy hoạch, đất đai, xây dựng, dự án chậm triển khai, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị, nước sạch, an toàn thức phẩm, cải cách hành chính… góp phần đáp nhu cầu thiết thực và từng bước nâng cao chất lượng đời sống vất chất và tinh thần của Nhân dân.

Tôi mong muốn nhận được sự đồng tình, ủng hộ, tín nhiệm của quý cử tri.

Xin chân thành cám ơn.