Đơn vị bầu cử số 8 - Quận/huyện: 6, Bình Chánh: NGUYỄN THANH XUÂN

(VOH) - Bà NGUYỄN THANH XUÂN được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 8, quận/huyện: 6, Bình Chánh.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

 Bà NGUYỄN THANH XUÂN  - Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh  - Thạc sĩ Chính trị học chuyên ngành quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kinh tế - Chính trị, Cử nhân Nông nghiệp phát triển Nông thôn và khuyến nông  - Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 Bà NGUYỄN THANH XUÂN

- Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh

- Thạc sĩ Chính trị học chuyên ngành quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kinh tế - Chính trị, Cử nhân Nông nghiệp phát triển Nông thôn và khuyến nông

- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021

Đơn vị bầu cử số: 8  Quận/huyện: 6, Bình Chánh

NGUYỄN THANH XUÂN, sinh ngày 03 tháng 6 năm 1981.

Quê quán: Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện cư trú tại: Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, tổ 1, khu phố 1, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác của Bà như sau:

  • Từ tháng 01 năm 1999 đến tháng 01 năm 2005: công tác tại Ủy ban nhân dân xã Tân An Hội, huyện Củ Chi là Cán bộ Ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em xã; Phó Bí thư xã Đoàn; Bí thư xã Đoàn Tân An Hội, huyện Củ Chi. Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 10 tháng 8 năm 2001.

- Từ tháng 02 năm 2005 đến tháng 12 năm 2013: công tác tại Huyện Đoàn Củ Chi lần lượt giữ các chức vụ: Ủy viên thường vụ huyện Đoàn; Phó Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư huyện Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội; Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Bí thư huyện Đoàn, Giám Đốc Nhà Thiếu Nhi huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 9 năm 2015: công tác tại Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Trưởng ban Thiếu nhi Thành Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 10 năm 2019: công tác tại Quận ủy Quận 8: Phó Bí thư Quận ủy Quận 8, Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 8 và Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Từ tháng 11 năm 2019 đến nay: công tác tại Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt giữ chức vụ: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân;  Thành ủy viên, Bí thư Đảng Đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 8 và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà đã được tặng giải thưởng: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2013, Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố, Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh.

NGUYỄN THANH XUÂN được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 8, quận/huyện: 6, Bình Chánh.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHÓA XV NGUYỄN THANH XUÂN

 

Trước hết tôi xin cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được giới thiệu làm ứng cử viên đại biểu Quốc hội không những là vinh dự, mà là trách nhiệm trước cô, bác, anh chị cử tri. Nếu được cử tri lựa chọn tôi làm Đại biểu Quốc hội ngoài việc thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Quốc hội theo luật định, tôi sẽ tập trung cho chương trình hành động trong nhiệm kỳ với các nội dung sau:

1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, luôn rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác và bản lĩnh chính trị, gương mẫu chấp hành pháp luật; không tham nhũng, lãng phí.

2. Với vai trò là Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tôi sẽ tập trung nghiên cứu và tham gia ý kiến để Quốc hội có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, sát thực tiễn, hợp lòng dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp, giải quyết các vướng mắc, tạo cơ chế để thành phố hội nhập, phát triển, trong đó tập trung chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, phát triển nông nghiệp xanh, sạch, thông minh, nông nghiệp sinh thái, hữu cơ thích ứng biến đổi khí hậu, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp; thực hiện hiệu quả hơn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa, đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề hạn chế, nhân dân bức xúc như: chính sách đất đai, quy hoạch, dự án treo, an toàn thực phẩm…,tham gia xây dựng chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tạo điều kiện cho các chuyên gia, nhà khoa học đóng góp sức lực cho sự nghiệp phát triển đất nước.

3. Là ứng cử viên nữ, tôi rất quan tâm đến việc đề xuất các chính sách an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; chăm lo bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em như: sức khỏe, học tập, đào tạo nghề, việc làm, thu nhập, phát triển kinh tế, tham gia giám sát Luật phòng chống bạo lực gia đình; chính sách đối với cán bộ cơ sở, người có công, đồng bào dân tộc, vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

4. Thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của một đại biểu, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và thể hiện chính kiến, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thu thập, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri với Quốc hội và cơ quan Nhà nước, tích cực đóng góp ý kiến vào các vấn đề trong chương trình của mỗi kỳ họp, chịu sự giám sát của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri.

Với nhiệm vụ hiện tại, tôi vẫn nỗ lực hết sức mình, làm việc với tinh thần cao nhất để luôn hoàn thành trọng trách, nhiệm vụ được giao, đây sẽ là cơ hội để giúp tôi thực hiện những nhiệm vụ đề ra một cách hiệu quả hơn, tôi sẽ cố gắng phấn đấu làm tròn trọng trách người đại biểu của nhân dân.

         Xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của Quý cô bác, anh chị cử tri!

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Tin liên quan