Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • 6 năm, giải ngân hơn 16.000 tỷ đồng cho hộ nghèo vùng sâu, vùng xa vay vốn thoát nghèo

  (VOH) - Hơn 6 năm thực hiện Nghị quyết số 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo (2009 - 2015), chỉ tính riêng trong lĩnh vực tín dụng chính sách, nguồn vốn dành cho hộ nghèo ở các huyện 30a bước đầu đạt được kết quả đáng ghi nhận.

  Theo đó, ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân hơn 16.000 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt gần 10.000 tỷ đồng.

  Một số chương trình cho vay có dư nợ lớn như: hộ nghèo được vay gần 5.462 tỷ đồng; hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn được vay trên 1.900 tỷ đồng; gần 812 tỷ đồng cho hộ cận nghèo và cho hộ nghèo vay về nhà ở theo quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ đạt trên 622 tỷ đồng. 

   

  Lệ Loan