Biểu dương 134 tập thể, cá nhân Ngành nước tiêu biểu trong Học tập và làm theo Bác

(VOH) - Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn vừa biểu dương 134 tập thể, cá nhân Ngành nước tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 21/6, Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 19/5/2021 – 19/5/2022.

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Hồng Nhân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) cho biết: Qua 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ SAWACO và các đơn vị đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để việc “làm theo” tấm gương của Bác trở thành một việc làm thường xuyên, tự nguyện, tự giác của mỗi người.

Những tiêu chí đạo đức tốt đẹp theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được thể hiện qua hành động như tinh thần trách nhiệm, ý thức gắn bó và hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, thực hiện cải cách thủ tục hành chính để phục vụ khách hàng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, thi đua lao động sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công việc, xây dựng nếp sống văn minh, tu dưỡng rèn luyện lối sống và phong cách làm việc… đang trở thành việc làm hàng ngày, thành lối sống cách mạng và tiêu chí đạo đức tại các đơn vị, góp phần xây dựng nên giá trị, nhân cách cán bộ, đảng viên, người lao động theo những tiêu chí của ngành cấp nước thành phố, đó là: “Cần - Kiệm – Liêm - Chính, Gương mẫu -Trách nhiệm, Năng động - Sáng tạo, Yêu nghề - Thạo việc, Đoàn kết - Nhân ái, Dân chủ - Kỷ cương, Nói đi đôi với Làm”.

bieu-duong-134-tap-the-ca-nhan-nganh-nuoc-tieu-bieu-trong-hoc-tap-va-lam-theo-bac-voh.com.vn-anh1
Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh được tuyên dương tại hội nghị.

Đồng chí Dương Hồng Nhân biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích nổi bật nhất, rõ nét nhất, biểu hiện sinh động kết quả từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2022 cấp Tổng công ty. Đặc biệt, có 02 tập thể và 03 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Thành phố, đó là những tập thể và cá nhân ở các lĩnh vực, có những việc làm thiết thực và hiệu quả hết sức cụ thể.

Để hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, đồng chí Dương Hồng Nhân đề nghị từng đơn vị và mỗi cá nhân tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có: Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương; quán triệt, tuyên truyền chủ đề năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”; Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Hướng đến mục tiêu hiện đại hóa ngành nước, xây dựng hệ thống cấp nước thông minh...

Dịp này Đảng ủy SAWACO đã tri ân các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng SAWACO qua các nhiệm kỳ luôn nỗ lực, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành cấp nước Thành phố, Đảng bộ SAWACO. Biểu dương 134 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh.

bieu-duong-134-tap-the-ca-nhan-nganh-nuoc-tieu-bieu-trong-hoc-tap-va-lam-theo-bac-voh.com.vn-anh2
Đoàn đến viếng, dâng hương tại đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi.

Cùng ngày, đoàn đại biểu SAWACO, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh đã đến viếng, dâng hương tại đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi. Tại đây, Đoàn đã dành phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và tưởng nhớ đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.