Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Công chức, viên chức phải được chăm lo toàn diện về mọi mặt

  (VOH) - Sáng 17/11, Đại hội Đại biểu Công đoàn Viên chức Tp khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022  bước sang ngày làm việc thứ hai cũng là ngày kết thúc đại hội.

  Các đại biểu đã thống nhất biểu quyết về những chỉ tiêu cơ bản đặt ra trong nhiệm kỳ mới. Đó là phấn đấu 100% công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị công chức, viên chức, hội nghị người lao động đúng thời gian và đúng qui định; 100% cơ quan, đơn vị có xây dựng quy chế dân chủ cơ sở.

  Hàng năm, mỗi công đoàn cơ sở đăng ký và hoàn thành ít nhất 1 công trình hoặc 1 sáng kiến, 1 giải pháp thi đua hoặc 1 đề tài phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 100% công chức, viên chức đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu bồi dưỡng, giới thiệu 4.000 đoàn viên ưu tú để Đảng bồi dưỡng kết nạp. Vận động từ 85% trở lên công chức, viên chức, người lao động bằng các hình thức khác nhau học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động, góp phần đóng góp cho sự phát triển của thành phố, xứng đáng là đầu tàu của cả nước.

  Ban Chấp hành và Ban thường vụ Công đoàn Viên chức TP nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt tại đại hội.

  Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Vũ Hữu Minh - Phó bí thư Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng TP cho rằng, Công đoàn viên chức thành phố nhiệm kỳ mới phải phát huy hơn nữa công tác chăm lo, bồi dưỡng toàn diện về mọi mặt cho đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động trong Khối.

  Đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành với 25 đồng chí, bầu Ban thường vụ gồm 5 đồng chí, trong đó có 1 đồng chí Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch. Đồng chí Lương Tuấn Anh - tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022.  

  Tin, ảnh: Mỹ Trang