Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024

Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân TPHCM: Hơn 38.800 hộ được vay vốn

(VOH) – Sáng 26/11, Hội Nông dân Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020".

Tính đến ngày 30/9/2020, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn Thành phố đạt được hơn 154 tỷ đồng, tăng khoảng 184% so với thời điểm 31/12/2010. Trong giai đoạn 2011 – 2020, doanh số cho vay nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân là hơn 859 tỷ đồng, cho hơn 38.800 lượt hộ nông dân vay để thực hiện trên 5.600 dự án.

Về mức hỗ trợ vốn vay, UBND Thành phố đã chấp thuận cho Quỹ Hỗ trợ Nông dân Thành phố nâng mức cho vay từ 15 triệu đồng/hộ lên tối đa không quá 100 triệu đồng/hộ, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn tăng thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình. Bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố khẳng định từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân đã hình thành và phát triển nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh trong hội viên nông dân, trong đó nhiều hộ đã phát huy tốt nguồn vốn vay để mở rộng quy mô, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất, tạo việc làm cho nông dân... Trong thời gian tới, bà Nguyễn Thanh Xuân đề nghị: “Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân theo định hướng nông nghiệp đô thị gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đề ra, trong đó tập trung tham mưu lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố phê duyệt Đề án cấp vốn điều lệ Quỹ Hỗ trợ nông dân. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn, thực hiện tốt phát vay kịp thời, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của nông dân, trong đó tăng cường công tác thẩm định dự án trước và sau khi giải ngân, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các nội dung liên quan dự án hỗ trợ vốn vay trên địa bàn”.

Quỹ Hỗ trợ nông dân, ngày 26 tháng 10 năm 2020
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân Trung ương tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011 – 2020”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân Trung ương ghi nhận và biểu dương những đóng góp, thành tích của các cấp Hội, hội viên nông dân Thành phố đạt được trong những năm qua. Đồng thời, lưu ý Hội Nông dân Thành phố thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: “Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, vai trò của hoạt động Quỹ đối với công tác Hội và phong trào nông dân, để tạo sự đồng thuận, nhất trí đóng góp, xây dựng Quỹ; cần tiếp tục chủ động và tích cực tham mưu đề xuất với HĐND, UBND chuyển nguồn vốn ngân sách ủy thác sang cấp cho Quỹ Hỗ trợ Nông dân để chủ động quản lý sử dụng. Và thứ ba, cần chú trọng công tác củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân TP và các quận huyện”.

Dịp này, Hội Nông dân Thành phố tặng bằng khen cho 57 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011 – 2020”.