Đoàn lãnh đạo TPHCM thăm và làm việc tại thủy điện Hòa Bình