Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Gần 6.000 công trình sản phẩm, sáng kiến mới làm lợi trên 40 tỷ đồng

  (VOH) - Liên đoàn Lao động TP vừa tổ chức tổng kết Tháng công nhân lần 7 năm 2015 với chủ đề “Vì việc làm đời sống công nhân viên chức lao động - Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”.

  Ảnh: baodautu

  Trong Tháng công nhân diễn ra từ ngày (29/4-31/5/2015), công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp đã tích cực vận động công nhân viên chức lao động làm việc, năng suất, chất lượng, tiết kiệm gắn với phong trào lao động giỏi - lao động sáng tạo.

  Kết quả đã có gần 6.000 công trình sản phẩm, sáng kiến mới được thực hiện với tổng giá trị đầu tư gần 100 tỷ đồng, tiết kiệm và làm lợi trên 40 tỷ đồng.

  Ngoài ra, các cấp công đoàn đã tranh thủ mọi nguồn lực để chăm lo cho hơn 10.000 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 9 tỷ đồng.

  Tại buổi tổng kết, 38 tập thể  tổ chức thực hiện tốt và có nhiều cách làm sáng tạo trong tháng công nhân được biểu dương, khen thưởng.

  Mỹ Trang