Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Gặp khó trong việc xử lý, di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường

  (VOH) - Sáng nay (2/6), Ban kinh tế ngân sách - Hội đồng nhân dân TP giám sát kết quả thực hiện chủ trương di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường và có nguy cơ cháy nổ xen cài trong khu dân cư tại quận Tân Phú.

  Theo báo cáo của quận, trên địa bàn có 39 cơ sở sản xuất có nguy hiểm về cháy, nổ và 38 hộ kinh doanh gây ô nhiễm môi trường xen cài trong khu dân cư. Từ đầu năm đến nay đã có 6 vụ cháy tại các công ty, 2 vụ tại hộ kinh doanh. Theo lãnh đạo quận, quận không có thẩm quyền đình chỉ hoạt động, buộc di dời, cấm hoạt động đối với cơ sở sản xuất kinh doanh. Trước đây khi Quyết định 200 còn hiệu lực thì 17 ngành nghề sản xuất kinh doanh không được cấp mới giấy phép đăng ký kinh doanh. Hiện nay, Quyết định này không còn hiệu lực, nên người dân đăng ký thì quận phải cấp phép. Đây là những khó khăn trong vấn đề giải quyết di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường và có nguy cơ cháy nổ xen cài trong khu dân cư.

  Cũng trong sáng nay, đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại Công ty dệt Sài Gòn, quận Tân Phú. Mặc dù có quyết định di dời từ năm 2007 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai và cũng chưa có hướng xử lý tại chỗ một cách triệt để. Ông Phạm Văn Đông, trưởng Ban kinh tế ngân sách yêu cầu quận Tân Phú phối hợp với các sở ngành rà soát phân loại các doanh nghiệp cần di dời, đồng thời quận kiên trì giải quyết đối với các trường hợp phải di dời. Các sở cần có kiến nghị UBND TP xem xét đến thẩm quyền xử lý đối với các doanh nghiệp vi phạm.

   

  Đình Sang