Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Gò Vấp kiểm tra việc thực hiện khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết TW4

    (VOH) - Theo Ban Thường vụ Quận ủy quận Gò Vấp, trong 2 năm (2013 - 2014), các Đảng ủy cấp cơ sở của quận đã thành lập 131 đoàn kiểm tra 104 tổ chức Đảng và 116 đảng viên, 115 đoàn giám sát 92 tổ chức Đảng và 93 đảng viên về tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát về sự lãnh đạo thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4.

    Trong đó, các đoàn chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”,…

    Đối với việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều 32 Điều lệ Đảng đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 34 tổ chức Đảng và 43 đảng viên; giám sát chuyên đề 70 tổ chức Đảng và 60 đảng viên về chấp hành Nghị quyết của Đảng ủy, công tác cán bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác tài chính,…

    Khánh Linh