028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Cán bộ cao cấp TPHCM học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng:

(VOH) - Sáng 29/6, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị cán bộ cao cấp nghỉ hưu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang nhấn mạnh việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Công tác học tập, quán triệt Nghị quyết phải góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang phát biểu khai mạc hội nghị. 

Ông Tất Thành Cang yêu cầu mỗi cán bộ, Đảng viên trong quá trình học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII. So sánh với những nội dung của Đại hội XI và các đại hội Đảng trước đây để nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng trên các phương diện lớn và các lĩnh vực cụ thể. Từ đó, cùng tham gia triển khai Nghị quyết Đại hội; góp phần thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của địa phương, cơ quan, đơn vị mình công tác, nơi cư trú, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

Theo chương trình, các đại biểu nghe bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM giới thiệu chuyên đề “Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng”; bà Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM giới thiệu chuyên đề về tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM giới thiệu chuyên đề về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

 

Tin, ảnh: Minh Hiệp