Hội thảo khoa học “Đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người - kinh nghiệm của Việt Nam và Quốc tế”

(VOH) - Sáng nay 10/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức hội thảo khoa học “Đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người kinh nghiệm của Việt Nam và Quốc tế”.

Báo cáo tại hội thảo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Văn Chúm cho biết, Việt Nam sau hơn 30 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử như: Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được hình thành, chính trị ổn định, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Kết quả ấy góp phần tạo lập nền tảng bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh xã hội và an ninh con người.

Tuy nhiên, trong điều kiện mới của quốc tế và khu vực, nước ta đang đứng trước hàng loạt thách thức cần giải quyết về an ninh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, tư tưởng - văn hóa, xã hội. Bên cạnh đó, vấn đề an ninh xã hội, an ninh con người đang được đặt ra là vấn đề hết sức cấp thiết cần được đầu tư nghiên cứu chuyên sâu của các nhà quản lý, nhà chính trị và hoạch định chính sách mỗi quốc gia.

Vì vậy, việc nhận thức đầy đủ về an ninh xã hội, an ninh con người, vai trò, tác động ảnh hưởng của nó đối với quốc gia và quan hệ quốc tế, từ đó đề ra các phương hướng giải quyết là vấn đề có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn.

Hội thảo khoa học Đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người - kinh nghiệm của Việt Nam và Quốc tế

Hội thảo khoa học “Đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người - kinh nghiệm của Việt Nam và Quốc tế”.

Tại Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được trên 40 bài tham luận với nhiều ý kiến chia sẻ, góp ý để TPHCM nghiên cứu, tiếp cận nhiều hơn các vấn đề lý luận và thực tiễn về an ninh xã hội, an ninh con người, qua đó lựa chọn các giải pháp đồng bộ, phù hợp vận dụng vào tình hình thực tế của thành phố, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của cả nước và khu vực.