Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hơn 2.000 Đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 2/9

    (VOH) - Kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng 8 (19/8/1945 – 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2016), Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho 2.237 đảng viên.

    Lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí có đảng 60 năm, 65 năm, 70 năm tuổi Đảng vào ngày 2/9/2015 (Ảnh: SGGP)

    Trong đó, 75 đồng chí được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 17 đồng chí được trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 65 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 187 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 610 đồng chí được trao tặng và truy tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng (1 đồng chí được truy tặng); 270 đồng chí được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 1.013 đồng chí được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

    Minh Hiệp