Họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam