028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin TPHCM

Huyện Củ Chi thực hiện tốt cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'

(VOH) - Chiều 29/7, huyện Củ Chi tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam huyện lần thứ 2 năm 2019 với chủ đề: “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển.”

Cùng sự tham dự của 150 đại biểu, đại diện cho hơn 12.000 đồng bào của 34 dân tộc thiểu số.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Củ Chi.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Củ Chi.

Các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện chủ yếu sinh sống bằng nghề thủ công, buôn bán nhỏ hoặc làm thuê tại các công ty, doanh nghiệp, khu công nghiệp....Các dân tộc sống theo khu vực hoặc đan xen lẫn nhau, nên có sự giao thoa, đa dạng, phong phú về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo. Các hội viên là người dân tộc thiểu số tham gia các tổ chức chính trị, xã hội, cụ thể: Thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện có 8 thành viên; Hội Liên hiệp Phụ nữ có 158 hội viên; Đoàn Thanh niên có 37 hội viên. Nhìn chung đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia các hoạt động phong trào chung của huyện, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, luôn nêu cao cảnh giác trước mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù.

Đến nay. tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số là 28 người. Nhiệm kỳ qua, huyện đã miễn giảm học phí cho đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cho hơn 600 em với tổng số tiền là 465 triệu đồng.

Thời gian tới, cấp ủy huyện Củ Chi sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ cấp huyện đến các xã phường quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; xây dựng củng cố hệ thống chính trị trong đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; kiện toàn cơ quan tham mưu công tác dân tộc; phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.Quan tâm bảo tồn và phát huy truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Các tập thể cá nhân tiêu biểu

Các tập thể cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh nhận bằng khen của Chủ tịch UBND huyện Củ Chi.

Đại hội chọn cử 12 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hồ Chí Minh lần thứ III.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi quyết định khen thưởng cho 13 tập thể và 12 cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Phương Dung