Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

    (VOH) - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM và các hội hữu nghị thành viên trong nhiều năm qua luôn phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực hoạt động...

    Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng là 65 năm ngày thành lập Ủy ban hòa bình Việt Nam, phát biểu trong buổi họp mặt sáng 21/11, ông Lê Hưng Quốc – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM cho biết: là thành viên tích cực trong hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM và các hội hữu nghị thành viên trong nhiều năm qua luôn phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực hoạt động; các sự kiện, phong trào hữu nghị, đối ngoại nhân dân của Liên hiệp và các hội hữu nghị thành viên luôn được thành phố đánh giá cao, được các cơ quan ngoại giao, cộng đồng quốc tế tin tưởng hợp tác. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM cũng đã vận động được nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài đóng góp trong công tác giảm nghèo, phát triển bền vững của thành phố.

    Bà Tôn Nữ Thị Ninh – Phó Chủ tịch Ủy ban hòa bình Việt Nam – Chủ tịch Ủy ban hòa bình TPHCM cho biết: Hòa bình là một di sản vô cùng quý báu do các thế hệ đi trước “bàn giao” lại cho thế hệ ngày nay và tương lai. Việc xác định và lồng ghép “văn hóa hòa bình thời hòa bình” vào trong thực tiễn cuộc sống, trong giảng dạy tại các trường học là việc làm cần thiết để xây dựng một xã hội, một văn hóa, lối sống hòa bình đích thực và mang tính Việt Nam.

    Mỹ Hương