Nghiên cứu lắp đặt thiết bị phù hợp tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè phòng ngừa cá chết

(VOH) - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Thanh Liêm vừa kí văn bản chỉ đạo gửi đến các sở, ngành liên quan đến việc phòng ngừa cá chết trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện một số biện pháp phòng ngừa không để xảy ra tình trạng cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè theo chỉ đạo tại Công văn số 4062 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Ủy ban nhân dân TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải khảo sát, nghiên cứu lắp đặt thiết bị phù hợp với tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè như vòi bơm phun nước, máy quạt bề mặt… để tăng cường ôxy hòa tan cho thủy vực và tạo cảnh quan khu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.