Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Nhiều mô hình hay, cách làm mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  (VOH) - Thường trực Thành ủy TPHCM vừa tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề với Thường trực quận huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở và Đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy với chủ đề “Kinh nghiệm sau một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhiều nội dung đột phá, cách làm mới, mô hình hay có hiệu quả được nhiều đơn vị chia sẻ tại hội nghị.

  Triển khai và tổ chức lấy ý kiến bằng phiếu đánh giá đảng viên có biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đối với 100% đảng viên, là cách làm mới của quận ủy quận Tân Phú trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Theo ông Tăng Hữu Phong - Phó Bí thư quận ủy Tân Phú cách làm của quận là ban hành mẫu phiếu đánh giá có in sẵn 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tổ chức cho đảng viên đánh giá theo từng chi bộ có hay không những biểu hiện trên. Sau khi đánh giá, có sự kiểm tra, nhắc nhở của chi bộ.

  Ông Tăng Hữu Phong nhìn nhận: Qua việc đánh giá, đa số đảng viên tham gia trên tinh thần xây dựng, nêu cao tính tự phê bình và phê bình giúp cho đảng viên được đánh giá hiểu đúng và sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4, rút kinh nghiệm và tự đề ra những biện pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót.

  Kết quả đánh giá 27 biểu hiện đã góp phần giúp cho Ban Thường vụ Quận ủy có cơ sở nhìn nhận ban đầu về tình hình nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn quận, về tình hình thực chất của việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại cơ sở. Từ đó, tiếp tục đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

  Toàn cảnh hội nghị

  Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát huy tốt vai trò người đứng đầu, ông Lê Văn Minh - Phó Bí thư huyện ủy Bình Chánh cho rằng phải cụ thể hóa chương trình hành động của từng tổ chức cơ sở đảng, phải chọn khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, trong đó vai trò nêu gương của người đứng đầu đóng vai trò quan trọng nhất.

  Với vai trò là cơ quan tuyên truyền báo chí, thời gian qua Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM đã chủ động xây dựng nội dung tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên sóng phát thanh. Thông qua các chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Tạp chí Hương Sen, Từ nghị quyết đến cuộc sống, các bài viết đã chuyển tải đến thính giả những chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương, giới thiệu những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Chia sẻ bài học kinh nghiệm để công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt hiệu quả, ông Nguyễn Trọng Trí - Phó Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM cho rằng việc tuyên truyền nội dung thực hiện chỉ thị phải thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, các tuyên truyền phải đa dạng, tăng tính hiệu ứng của các tác phẩm đến với thính giả.

  Từ những ý kiến phát biểu chia sẻ kinh nghiệm của các đơn vị, ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó chú trọng những nội dung đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, có hiệu quả cụ thể, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu.

  Bài, ảnh: Minh Hiệp