Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Quận 12 tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế

  (VOH) - Theo dự thảo Nghị quyết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ IV của quận 12, các chỉ số và mục tiêu quan trọng của nhiệm kỳ vừa qua đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

  Đây cũng chính là những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ và chính quyền quận 12 tiếp tục thực hiện trong nhiệm kỳ V (2015-2020). Trước thềm ĐH Đảng bộ quận lần thứ V, nhiệm kỳ (2015-2020), phóng viên VOH phỏng vấn ông Trần Hữu Trí - Bí thư Quận ủy quận 12.  

  * Qua Đại hội Đảng cơ sở, Quận ủy quận 12 rút ra những kinh nghiệm gì để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 ?

  Ông Trần Hữu Trí : Qua Đại hội Đảng cơ sở, Ban Thường vụ Quận ủy quận 12 đã rút ra một số kinh nghiệm, đó là việc chuẩn bị nội dung phải chú trọng đến từng khâu xây dựng đề cương khái quát rồi đến chi tiết cho việc chuẩn bị dự thảo văn kiện; Bám sát Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ trước để đánh giá một cách khách quan, trung thực việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Dựa vào đặc điểm tình hình ở địa bàn cũng như yêu cầu phát triển của quận 12 và thành phố để từ đó đề ra mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ và đặc biệt là các giải pháp khả thi cho nhiệm kỳ này.

  Về chuẩn bị nhân sự, Quận ủy quận 12 đã lãnh đạo các cơ sở Đảng bám sát Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, trong đó chú trọng tiêu chuẩn của cán bộ. Chủ động luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ để phục vụ cho yêu cầu nhân sự chuẩn bị Đại hội.

  * Là một quận đang đô thị hóa, nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, ông đánh giá thế nào về những điểm nổi bật ?

  Ông Trần Hữu Trí: Chúng tôi thấy có rất nhiều nỗ lực, quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ IV đề ra.

  Về cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch đúng hướng: dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Tỉ trọng của dịch vụ đạt 68,54%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm là 20,44%. Thu ngân sách cả nhiệm kỳ trên 4.700 tỷ đồng.

  Về quy hoạch đô thị thì TP đã duyệt 25 đồ án phân khu chức năng 1/2.000. Trong xã hội hóa giao thông đã đạt kết quả tích cực, thực hiện cấp nước cho 65.000 hộ dân. Đặc biệt, hoàn thành và đưa vào sử dụng 42 công trình phòng chống lụt bão.

  Về văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, ngày càng đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Nhiệm vụ quốc phòng-an ninh cũng được quan tâm chỉ đạo, củng cố vững chắc.

  Quận ủy quận 12 đặc biệt coi trọng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4-khóa 11, tạo được chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực như: quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, cải cách hành chính, quản lý và bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ. Trong đó, tập trung giải quyết các bức xúc kéo dài của nhân dân, chấn chỉnh về tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ công chức, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên trước công việc và lĩnh vực mình phụ trách để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

  * Bên cạnh các mặt đã đạt được thì hẳn vẫn còn những điều làm ông trăn trở trong nhiệm kỳ vừa qua ?

  Ông Trần Hữu Trí : Chúng tôi nhận ra một số hạn chế. Cụ thể, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa sâu, chất lượng tăng trưởng về năng lực cạnh tranh còn thấp. Đầu tư phát triển đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển và tốc độ gia tăng dân số cơ học trên địa bàn quận. Những điều này ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và đặc biệt là trong việc quản lý xã hội.

  Quản lý trật tự đô thị có mặt chưa như mong muốn. Số vụ vi phạm xây dựng không phép, sai phép vẫn còn. Số hồ sơ giải quyết hành chính đúng hẹn chưa đạt yêu cầu. Việc giải quyết các cơ sở ô nhiễm môi trường còn kéo dài, trật tự an toàn xã hội còn phức tạp.

  Trong xây dựng Đảng, việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết TW4 khóa 11 còn một số cơ sở Đảng, cơ quan - đơn vị thực hiện chậm, thiếu chủ động. Công tác tạo nguồn kết nạp Đảng từ đoàn viên - thanh niên chưa bảo đảm chỉ tiêu cơ cấu là 70%.

  * Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ quận 12 đề ra những chỉ tiêu trọng tâm nào để thực hiện, thưa ông?

  Ông Trần Hữu Trí: Trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ quận 12 lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 có xây dựng một số chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện.

  Về kinh tế phấn đấu tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ từ 18% trở lên. Ngành công nghiệp 14%/năm. Dự kiến đến năm 2020 tỉ trọng ngành dịch vụ chiếm từ 59% đến 61%. Ngành nông nghiệp còn 0,25%.

  Đến năm 2020, 50% trạm y tế có 2 đến 3 bác sĩ và đạt chuẩn y tế quốc gia. Cố gắng phấn đấu mỗi năm có 3.500 lao động được giải quyết việc làm một cách thực chất; 100% hộ dân trên địa bàn quận 12 được sử dụng nước sạch. Kiềm chế và giảm phạm pháp hình sự để người dân an tâm làm ăn sinh sống.

  Về xây dựng Đảng cố gắng phấn đấu kết nạp cả nhiệm kỳ được 800 đảng viên mới. Phấn đấu đến cuối năm 2020 xây dựng tổ chức Công đoàn tại 100% doanh nghiệp có đủ điều kiện.

  *  Xin cảm ơn ông

  Quốc Dũng