Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thành lập Công đoàn Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM

    (VOH) - Ngày 17/10, Liên đoàn Lao động TPHCM ra quyết định thành lập Công đoàn Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM. Đây là Công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố.

    Một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện của Công đoàn Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM từ nay đến cuối năm là tập trung chăm lo tết cho người lao động, phát động các phong trào thi đua để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh quan hệ lao động hài hòa ổn định tại cơ sở.

    Công đoàn Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM có 15 Công đoàn cơ sở trực thuộc với 5.237 đoàn viên. Tại lễ ra mắt, Liên đoàn Lao động thành phố đã chỉ định thành lập ban chấp hành lâm thời với 21 thành viên do ông Phạm Dục Nam làm Chủ tịch.

    Mỹ Trang