Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thành ủy tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11

    (VOH) - Ngày 20/5, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị cán bộ thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khoá XI.

    Hơn 800 đại biểu đã nghe ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khoá XI.

    Tại Hội nghị, Trung ương đã xem xét, quyết định về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII; số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; mô hình tổ chức chính quyền địa phương và về chủ trương đầu tư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

    Minh Hiệp