Thủ tướng sẽ quyết định hướng giải quyết cho người dân ở 5 khu phố thuộc 3 phường của Quận 2

Tin liên quan