Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TPHCM chỉ hoàn thành 12/41 nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu

  (VOH) - Sáng nay 30/8/2016, Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) TPHCM tổng kết hoạt động giai đoạn 2009-2015.

  Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc

  Trong giai đoạn 1, Ban chỉ đạo đã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH, thành lập Văn phòng biến đổi khí hậu TPHCM.

  Tuy nhiên trong 41 chương trình, dự án ưu tiên ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố đến năm 2015, thành phố mới hoàn thành 12/41 (30%), đang thực hiện 19/41 (46%) và có 10/41 (24%) nhiệm vụ chưa làm. Bên cạnh thuận lợi, hoạt động ứng phó BĐKH vẫn có khó khăn, hạn chế, chưa có nhiều nội dung định lượng thiệt hại do BĐKH gây ra; khó khăn về quản lý chuyên môn, nhân lực, cơ chế chính sách và tài chính.

  Ông Hà Minh Châu Phó Chánh Văn phòng Biến đổi khí hậu Thành phố báo cáo tại hội nghị.

  Về quốc tế, TPHCM đã gia nhập Tổ chức C40, nhóm các thành phố có cam kết giảm thiểu và thích ứng với BĐKH; hợp tác với thành phố Rotterdam (Hà Lan) thực hiện chương trình TPHCM phát triển hướng về biển thích ứng với BĐKH; hợp tác với TP Osaka (Nhật Bản) thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp  chất thải bao gồm thu hồi năng lượng, Chương trình Phát triển thành phố phát thải carbon thấp…

  Trong giai đoạn 2016-2020, Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH TPHCM sẽ tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức và mạng lưới hoạt động; nâng cao chất lượng nhân lực và triển khai nhiều chương trình, dự án trong nước và quốc tế, đặc biệt chú ý đến vấn đề quy hoạch.

  Tin, ảnh: Thúy Vân