Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM giới thiệu Luật Tố cáo 2018

    (VOH) – Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu Luật Tố cáo 2018.

    Tại hội nghị này, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Thanh tra thành phố trình bày những nội dung cơ bản, những điểm mới sửa đổi, bổ sung của Luật Tố cáo năm 2018 vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV như: Rút gọn trình tự; rút ngắn thời gian giải quyết tố cáo; bổ sung quy định về tố cáo nặc danh; cho phép rút tố cáo; quy định rõ về bảo vệ người tố cáo; tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo...

    Thông qua hội nghị, các đại biểu có điều kiện nắm vững những nội dung cơ bản của văn bản pháp luật mới được ban hành, từ đó kịp thời cập nhật các vấn đề mới và nâng cao hiểu biết về pháp luật, để vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

    Hoàng Mai