028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin TPHCM

TPHCM nỗ lực cải cách hành chính, đưa chính quyền đến gần người dân hơn

(VOH) - Công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin tạo sự đột phá trong hoàn thiện cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa quy trình thủ tục, minh bạch công khai thủ tục hành chính.

Sáng nay 30/10, Ủy ban nhân dân TPHCM tổng kết chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, chương trình hành động 18 của Thành ủy về thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ Thành phố lần thứ X về chương trình cải cách giai đoạn 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030. 

Trong giai đoạn 2011-2020, Thành phố xác định trọng tâm cải cách hành chính là: cải cách thể chế và thủ tục hành chính, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chú trọng cải cách chính sách tiền lương, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

Toàn cảnh hội nghị

Một số kết quả đạt được trong chương trình cải cách hành chính được ghi nhận là công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin tạo sự đột phá trong hoàn thiện cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa quy trình thủ tục, minh bạch công khai thủ tục hành chính. Thành phố đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân và doanh nghiệp với tổng số là 668/1.776 thủ tục hành chính. Hầu hết các cơ quan, đơn vị triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng triển khai hiệu quả đề án ủy quyền cho các sở - ban ngành, UBND quận, huyện và ủy quyền cho thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBNDTP, Chủ tịch UBND TP, đồng thời Chủ tịch UBND quận huyện cũng ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện những nhiệm vụ tại cơ sở. Thành phố đã xây dựng và ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, công bố kiến trúc chính quyền điện tử, xây dựng kho dữ liệu dùng chung. Bà Ngô Thị Hoàng Cát, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban thi đua khen thưởng phát biểu: Trong giai đoạn 2020-2025, Thành phố đã tiếp tục xây dựng “Chương trình cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, và chương trình nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư của TPHCM”. Thực hiện tốt, hiệu quả chương trình này là động lực thúc đẩy quá trình cải cách hành chính, hoạt động hiệu quả của bộ máy chính quyền, gia tăng năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, để đưa chính quyền đến gần người dân hơn, để người dân có thể tiếp cận và sử dụng thuận lợi nhất các dịch vụ hành chính công, đó là mục tiêu quan trọng mà chính quyền thành phố hướng đến, xây dựng thành phố thông minh, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Chia sẻ về kết quả, hiệu quả xây dựng chính quyền điện tử, một cửa hiện đại và truyền thông về cải cách hành chính tại đơn vị, ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12 cho biết: "Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong công tác cải cách hành chính, UBND quận xác định công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính và tốt đa hóa tương tác giữa người dân và chính quyền là nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống chính trị, các nội dung cải cách hành chính được tuyên truyền đẩy đủ, kịp thời, thường xuyên phù hợp với tình hình, đặc điểm yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng ngành, từng địa phương".

Đánh giá cao một số kết quả nổi bật Thành phố đạt được trong thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Nguyễn Trọng Thừa đề nghị: "Cố gắng làm sao các đồng chí tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc thường xuyên hơn. Hy vọng, những mục tiêu, nhiệm vụ tới đây làm tốt thì các đồng chí sẽ thành công. Mong rằng những cải cách hành chính sẽ đóng góp mạnh mẽ làm sao TPHCM đạt mục tiêu của mình, là đầu tàu tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế-xã hội của cả nước, là trung tâm đứng đầu của Đông Nam Á".

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian tới, ông Ngô Minh Châu – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, đề nghị tất cả các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị các cấp cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: "Tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của chương trình cải cách hành chính Thành phố, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Thành phố giai đoạn 2020 - 2025. Tập trung xây dựng và triển khai các giải pháp tại đơn vị, theo hướng xây dựng hình ảnh chính quyền Thành phố phục vụ Nhân dân, thân thiện, hiện đại, đoàn kết, nghĩa tình - đúng với Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu".

Đồng thời, ông Ngô Minh Châu cũng đề nghị: Cấp ủy, thủ trưởng các sở - ban - ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm chính đối với công tác cải cách hành chính của đơn vị, lấy kết quả, hiệu quả, sáng tạo trong công tác cải cách hành chính và lấy tỷ lệ hài lòng để làm căn cứ, điều kiện đánh giá đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; bình xét thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cấp lãnh đạo, người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị. Triển khai đồng bộ các kế hoạch thực hiện “Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành Thành phố thông minh”; kiến trúc chính quyền điện tử thành phố, đảm bảo tính đồng bộ, liên thông dữ liệu giữa các ngành, các lĩnh vực, các cấp. Khuyến khích và tạo thói quen người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, có giải pháp chuyển dần việc nộp hồ sơ trực tiếp, tiếp xúc với công chức sang nộp hồ sơ thông qua môi trường mạng, xứng tầm với sự phát triển kinh tế-xã hội cũng như sự năng động của Thành phố.

Các cá nhận bằng khen của UBND TPHCM

Dịp này, Ủy ban nhân dân Thành phố trao tặng bằng khen cho 104 tập thể và 64 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn TPHCM.