Tiêu chí cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học có mức độ hài lòng thấp nhất

(VOH) - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa công bố kết quả khảo sát Đề án đo lường chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ công tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM năm 2022.

Kết quả cho thấy tiêu chí cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học có mức độ hài lòng thấp nhất ở cả phụ huynh và học sinh.

Khảo sát được thực hiện ở 21 đơn vị trường học, thuộc các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn 3 quận, huyện gồm quận 6, quận 10 và huyện Hóc Môn. Tổng số phiếu khảo sát thu về là 2.400 phiếu, trong đó có 2.100 phiếu của phụ huynh và 300 phiếu của học sinh. Thang điểm đánh giá từ điểm 1: rất không hài lòng, 2: không hài lòng, 3: bình thường, 4: hài lòng và 5: rất hài lòng.

TPHCM: Tiêu chí cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học có mức độ hài lòng thấp nhất 1
Ảnh minh họa: Tuyết Nhung

Kết quả cho thấy điểm hài lòng của phụ huynh đối với các dịch vụ giáo dục công có điểm trung bình ở tất cả tiêu chí là 4,48. Trong đó, phụ huynh hài lòng cao nhất ở tiêu chí môi trường giáo dục (4,55 điểm) và thấp nhất ở tiêu chí cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học (4,37 điểm).

Đối với học sinh, mức điểm hài lòng có thấp hơn nhưng khá tương đồng ở các tiêu chí với phụ huynh. Trong đó, các em hài lòng cao nhất ở hai tiêu chí là môi trường giáo dục và hoạt động giáo dục cùng đạt 4,46 điểm, và cũng hài lòng thấp nhất ở tiêu chí cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học (4,19 điểm).

Đặc biệt, trong hạng mục về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thì tiêu chí khu vực vệ sinh cho học sinh an toàn, sạch sẽ, có thiết bị cơ bản có số điểm đánh giá thấp nhất (điểm đánh giá của phụ huynh là 4,28 điểm). Còn đối với học sinh bậc trung học phổ thông tiêu chí về sân chơi bãi tập nhận mức đánh giá hài lòng chưa cao với 4,04 điểm.

Khảo sát cũng cho thấy, tỉ lệ hài lòng của phụ huynh đối với dịch vụ giáo dục công đạt 90,78%. Dù trong tất cả tiêu chí, tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học có mức độ hài lòng thấp nhất nhưng cũng đạt  87,2%.

Đối với học sinh, tỉ lệ hài lòng của các em đối với các dịch vụ trong trường học đạt 84,29%. Trong đó, tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cũng đạt tỉ lệ thấp nhất với 78,4%. Ngoài ra, khảo sát ghi nhận có sự chênh lệch về mức độ hài lòng giữa học sinh nội thành và ngoại thành.