Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Trên 21.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng

  (VOH) - Theo Sở Nội vụ thành phố, trong năm 2014, Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn và kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho trên 21.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức.

  Lễ Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính. Ảnh: truongcb

  Ngoài ra, Sở Nội vụ đã trình UBND TP cử trên 45 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham dự các lớp đào tạo, tập huấn tại nước ngoài.

  Nhờ tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nên trình độ, năng lực và tác phong của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao, thể hiện qua hiệu quả phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, cũng như góp phần giúp thành phố đạt được các thành tựu kinh tế - xã hội trong thời gian vừa qua.

  Thoại Diễm