Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Triển khai chương trình gia hạn Visa Hoa Kỳ qua đường Bưu điện tại Việt Nam

  (VOH) - Đại diện lãnh sự cấp cao Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông David Mccawley cho biết chương trình gia hạn Visa Hoa Kỳ qua đường Bưu điện tại Việt Nam bắt đầu từ ngày 1/4/2015.

  Chương trình này thực hiện gia hạn cho các loại Visa không định cư qua dịch vụ chuyển phát mà hầu hết người xin đều không cần qua phỏng vấn trực tiếp. Theo đó, người xin phải là công dân Việt Nam hay thường trú dân tại Việt Nam, đang có mặt tại Việt Nam, Visa xin gia hạn cùng loại với Visa đã được cấp đang còn hiệu lực hoặc đã hết hạn nhưng chưa quá 12 tháng, hay 48 tháng tùy theo loại Visa. Visa xin gia hạn được gửi cho người xin trong vòng 6-8 ngày làm việc.

  Người xin gia hạn Visa có thể kiểm tra kết quả và biết thêm chi tiết qua địa chỉ: www.ustraveldocs.com

  Dòng người xếp hàng chờ cấp visa tại Tổng lãnh sự Mỹ ở TP.HCM - Ảnh: Tuổi Trẻ.

  Vũ Sơn