Trung tâm y tế đã được chuyển trở lại trực thuộc UBND quận huyện

Tin liên quan