Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tuyên dương tập thể, cá nhân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

  (VOH) - Sáng 23/4, Công đoàn viên chức TPHCM tổ chức ngày hội văn hoá; sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổng kết phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo” công trình thi đua năm 2016-2017.

  Chủ tịch công đoàn viên chức TP tặng quà cho công chức viên chức bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

  Sau 1 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các công đoàn cơ sở đã vận động công chức, viên chức, lao động tham dự tập huấn các chuyên đề hàng năm, thảo luận trong sinh hoạt cơ quan, đăng ký phấn đấu vào sổ tay công tác, bảng đăng ký thi đua hàng năm…

  Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhiều công chức, viên chức thực hiện ngày càng năng động hơn, sâu sát cơ sở và nhân dân, quan tâm giải quyết những bức xúc của công dân và doanh nghiệp với nhiều giải pháp chỉ đạo tích cực, tháo gỡ khó khăn trong năm qua. Cụ thể như: Cục Thuế, Văn phòng Thành ủy, Chi cục Thú y, Kho bạc Nhà nước, Hội Liên hiệp phụ nữ…

  Về phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, trong năm qua, hơn 110 công trình sáng tạo từ cơ sở, đã góp phần làm lợi cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân. Điển hình có công trình cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý đăng ký đầu tư của Sở Kế hoạch đầu tư; đăng ký cấp phép xây dựng của Sở Xây dựng; công trình đối thoại doanh nghiệp, lắng nghe người nộp thuế của Cục Thuế…

  Tại ngày hội văn hoá, Sở Văn hoá – Thể thao và Công đoàn Viên chức TP thực hiện ký kết liên tịch chương trình phối hợp tổ chức hoạt động văn hoá văn nghệ - thể thao trong công chức, viên chức, lao động thuộc Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM giai đoạn 2017-2022.

  Bên cạnh đó, các cụm thi đua cũng hưởng ứng tháng công chức, viên chức, lao động lần 9. Cụ thể như:

  Cụm thi đua số 1 thực hiện công trình cải cách hành chính, tiêu biểu là công trình “Ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng ISO trong hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước” của CĐCS Sở Công thương và “nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian tham mưu công việc của công chức, viên chức” của CĐCS Sở Nội vụ;

  Cụm thi đua số 2 với công trình thi đua tập trung vào cải Cách hành chính, chỉnh trang đô thị, tiêu biểu là công trình “triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với 5/20 thủ tục hành chính” của CĐCS Chi Cục Thú y TP; 

  Cụm thi đua số 6 với công trình thi đua tập trung vào công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính trong đảng và đoàn thể, tiêu biểu là công trình “Khám và điều trị cho người khuyết tật và trẻ em tại nhà may mắn quận Bình Tân của CĐCS Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ TPHCM…

  Dịp này, Công đoàn Viên chức TPHCM tặng quà cho 65 công chức, viên chức, lao động bị bệnh hiểm nghèo, gia cảnh khó khăn; tuyên dương 56 tập thể và 70 cá nhân gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tuyên dương 64 gương “Người tốt – việc tốt” ; tuyên dương 61 gương công chức, viên chức, lao động tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và khen thưởng cho 22 tập thể thực hiện tốt công trình thi đua năm 2016.

  Tin, ảnh: Mỹ Trang