VOH tuyển dụng 2021: Gia hạn thời gian nhận hồ sơ đến ngày 30/9

(VOH) - Căn cứ vào tình hình thực tế do dịch bệnh Covid-19, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM gia hạn thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/9/2021

Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH) đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí việc làm, nhận hồ sơ đến 30/9/2021.

Cụ thể, các vị trí việc làm cần tuyển dụng gồm:

 • Phát thanh viên (1 người),
 • Phóng viên (4 người, ưu tiên nam),
 • Biên tập viên (1 người),
 • Biên tập viên tiếng Chăm (1 người),
 • Biên tập viên tiếng Anh (1 người),
 • Sản xuất chương trình phát thanh (1 người),
 • Quản lý vận hành thiết bị phát sóng (1 người),
 • Hành chính tổng hợp (1 người),
 • Quản trị công sở (1 người),
 • Văn thư (1 người),
 • Lưu trữ (1 người),
 • Dịch vụ khai thác quảng cáo (1 người).

Thông tin chi tiết về các vị trí tuyển dụng: 590-TB-tuyen-dung-VOH-2021-1.PDF

Thông tin về hồ sơ tuyển dụng: mau-don.docx (tải về nhấn giữ link, copy url và dán vào trình duyệt web.

Thời gian nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 6 (trong giờ hành chính). Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1 (điện thoại 0283 9111347).

Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức