028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Đơn vị bầu cử số 11 - Quận 10: Nguyễn Minh Tâm (Hòa thượng Thích Thiện Tánh)

(VOH) - Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

* TÓM TẮT TIỂU SỬ:

Ứng cử viên (Đại biểu HĐND TPHCM): NGUYỄN MINH TÂM (Hòa thượng THÍCH THIỆN TÁNH)

Sinh ngày: 20/12/1948

Quê quán: Xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

Ngụ tại: 131/12 đường 3/2, Phường 11, Quận 10

Hiện là: Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh - Đại biểu HĐND Thành phố khóa IV,V,VI,VII,VIII.

Chuyên môn, nghiệp vụ: Tu sĩ Phật giáo, Đại học Phật học, Trung cấp Chính trị.

Quá trình công tác:

- Từ tháng 01 năm 1981 đến năm 1986: Ông là tu sĩ Phật giáo rồi Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ năm 1989 đến năm 1994: Ông là Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IV; Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó ban kiêm Chánh Văn phòng Thành hội Phật giáo Thành phố; Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố.

- Từ năm 1995 đến năm 1999: Ông là Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa V; Ủy viên Kiểm soát Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương; Phó Ban Thường trực Thành hội Phật giáo Thành phố; Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố.

- Từ năm 1999 đến năm 2004: Ông là Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VI; Trưởng ban Pháp chế Thành hội Phật giáo Thành phố; Ủy viên Kiểm soát Trung ương Giáo hội.

- Từ năm 2004 đến nay: Ông là Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VII, VIII; Phó Ban Kinh tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thành viên Ban Pháp chế, Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố; Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông đã được tặng thưởng: Huân chương độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Ba, Huy chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân”, Huy chương “Vì sự nghiệp khuyến học”, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.

* CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:

1. Nhiệm vụ chung Trong xu thế đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hướng đến mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, việc tăng cường pháp chế, củng cố bộ máy quản lý nhà nước phát huy dân chủ cơ sở là điều cần thiết hiện nay. Hội đồng nhân dân Thành phố có nhiệm vụ điều chỉnh pháp luật sao cho phù hợp tình hình thực tế xã hội, đẩy mạnh hợp tác kinh tế thế giới, đa diện hóa, đa phương hóa trên tinh thần bình đẳng, cùng có lợi đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập cùng các nước trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đó, chúng ta cần quan tâm đặc biệt đến đời sống văn hóa, đạo đức xã hội, đẩy mạnh công tác giáo dục học đường, ngăn chặn các tệ nạn đã và đang diễn ra ở xã hội hiện nay, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, ổn định an ninh hòa bình dân tộc. Một vấn đề gắn chặt với sự sống của con người đó là môi trường sinh thái, cũng cần quan tâm tối đa tới lĩnh vực này.

2. Đại biểu của giới Phật giáo Là một công dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố phải cương quyết trung thành với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân đáp ứng nhu cầu của cử tri, sống đời sống tu sĩ Phật giáo, gắn liền với hai chữ từ bi, hỷ xã của đạo Phật, tôi mong muốn đại diện cho Tăng Ni Phật tử Việt Nam nói lên tiếng nói xây dựng và phát triển xã hội chủ nghĩa Việt Nam văn minh tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Đất nước chúng ta sau 40 năm hòa bình độc lập, toàn Đảng, toàn dân đứng lên xây dựng đất nước Việt Nam chủ nghĩa xã hội, chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng hướng dẫn Tăng Ni và Phật tử phải luôn luôn chấp hành luật pháp Nhà nước.

Tóm tắt: Những vấn đề trên là những ưu tư của những người có để tâm đến việc tham gia xây dựng đất nước. Là một công dân đất nước, một tu sĩ Phật giáo nếu được nhân dân tín nhiệm bầu vào đại biểu Hội đồng nhân dân khóa IX, tôi sẽ nỗ lực vận động cử tri đặc biệt là tín đồ Phật tử cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giáo dục đạo đức cho con em, ý thức được tương lai làm chủ vận mệnh đất nước; quan tâm đến chính sách đền ơn đáp nghĩa cho người có công với Tổ quốc, người thương binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng; vận động xây dựng môi trường xanh sạch, bảo vệ thiên nhiên, phản đối những hành vi phá hoại thiên nhiên môi trường; góp phần cùng Nhà nước, mặt trận đoàn thể xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, chăm sóc người nghèo, vận động cứu trợ thiên tai lũ lụt góp một phần nhỏ đem lại niềm vui cho người nghèo khổ.