Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Xe "mù", xe "mờ" hết đường lưu thông ?

    (VOH) - Cảnh sát giao thông Công an TPHCM ra quân xử lý xe "mù", xe "mờ". Đây không phải là lần đầu tiên TP ra quân để chấn chỉnh hoạt động này.

    Xem phóng sự video tại đây. 

    VOH