Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tết Nguyên Tiêu: Nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Hoa ở TPHCM

    (VOH) - Hàng nghìn người dân TPHCM đổ ra đường mừng Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng).

    Tết Nguyên tiêu hàng năm của cộng đồng người Hoa luôn có một vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa tại TPHCM.

    VOH Online