Văn học, nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam

(VOH) - Sáng 3/10, Hội thảo khoa học Toàn quốc với chủ đề “Văn học, nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam” khai mạc tại TPHCM.

Đến tham dự Hội thảo có sự góp mặt của đông đảo các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, giới truyền thông và các văn nghệ sĩ.

PGS.TS Hồng Vinh, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Hồng Vinh phát biểu khai mạc hội thảo sáng 3/10 (Ảnh: Quỳnh Trân/TNO)

Hội thảo diễn ra trong hai ngày 03 và 04/10 với các tham luận và thảo luận.

Phóng viên VOH có cuộc trao đổi với PGS – TS Đào Duy Quát - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương về nội dung của Hội thảo khoa học lần này.

* Thưa ông, vì sao hội thảo khoa học lần này lại chọn chủ đề “Văn học, nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam”?

- PGS – TS Đào Duy Quát: Tại Hội nghị Trung ương 9, Khóa 11, trên cơ sở tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết về văn hóa của Khóa 8, Trung ương 9 đã ra Nghị quyết 33, xây dựng, phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước.

Trung ương đã ra nhiệm vụ trọng tâm của xây dựng văn hóa là xây dựng con người phát triển toàn diện và trong xây dựng con người thì quan trọng nhất là xây dựng nhân cách con người. Văn học, nghệ thuật là một bộ phận rất quan trọng của văn hóa, là bộ phận nhạy cảm và tinh tế của văn hóa. Cho nên, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương quyết định tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề chính là Văn học, nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam.

* Hội thảo nhận được bao nhiêu báo cáo tham luận tham gia?

- PGS – TS Đào Duy Quát: Trong hơn 3 tháng, chúng tôi nhận được 97 bản tham luận của các nhà lãnh đạo, các nhà quản lí văn hóa văn nghệ, đặc biệt là của đội ngũ văn nghệ sĩ, các nhà lí luận phê bình. Bản thân các văn nghệ sĩ hưởng ứng rất tích cực.

Đây là cuộc Hội thảo nhận được số bài tham luận nhiều nhất và tỉ lệ bài khá đến tốt khoảng 70%. Nhiều bài về mặt lí luận nói rất chặt chẽ, sâu sắc mối quan hệ giữa văn học nghệ thuật và nhân cách. Đặc biệt là quá trình tác động của văn học nghệ thuật với việc hình thành nhân cách. Hay hơn nữa là liên hệ sâu sắc thực tiễn văn học và làm rõ trách nhiệm của văn học nghệ thuật trong vấn đề này. 

* Kì vọng của Hội đồng lý luận phê bình VHNT Trung ương đối với Hội thảo khoa học toàn quốc lần này?

- PGS – TS Đào Duy Quát: Cơ quan, đơn vị quản lí hoặc bản thân của văn nghệ sĩ phải tự thấy trách nhiệm làm thế nào để sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật thật hay, dựng được những hình tượng về nhân cách sinh động để sau hội thảo sẽ góp phần truyền bá điều đó. Ở đây có trách nhiệm của cả lãnh đạo, cơ quan quản lí, bản thân văn nghệ sĩ và cả báo chí.

Sau Hội thảo, chúng tôi sẽ tổng kết và kiến nghị giải pháp về lãnh đạo, quản lí đảm bảo thực hiện phát triển văn học nghệ thuật góp phần xây dựng nhân cách con người. Hai nữa là kiến nghị bằng văn bản để đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị phần về văn hóa, văn học nghệ thuật.

* Cảm ơn ông.

Kim Ngân